66024 - Ο πυθμένας

Ν. Λυγερός

Ο πυθμένας
θα υπάρχει
πάντα
όχι όμως
το κύμα.
Έτσι γίνεται
και με τον στυλοβάτη
σε σχέση
με το κιονόκρανο.
Αυτό μόνο
να θυμάσαι.