66025 - Αυτός που είναι ρηχός

Ν. Λυγερός

Αυτός που είναι ρηχός
δεν ξέρει τίποτα
για τη βαθύτητα
αλλά αυτός
που είναι
της βαθύτητας
ξέρει
πόσο περιορισμένη
είναι η ρηχότητα
για να δει
τον κόσμο.