66028 - Το μάθημα

Ν. Λυγερός

Το μάθημα
της Διδασκαλίας
συνεχίζεται
και μετά
το τέλος του
γιατί είναι
της ουσίας
και δεν εξαρτάται
από κάποιο
θεσμικό
πρόγραμμα.