66029 - Αναζητώντας το κερί

Ν. Λυγερός

Αναζητώντας το κερί
έψαξες το φως
της ουσίας
αφού κάθε
σχήμα
έπρεπε
να ζήσει
διαφορετικά
για να φανεί
η άλλη του
διάσταση.