66030 - Τα σώματα

Ν. Λυγερός

Τα σώματα
που έψαχνες
έγιναν
κομμάτια
ουσίας
αφού
στη μνήμη
ήταν ήδη
ψηφίδες
του Χρόνου.