66170 - Με τη μη κλασική λογική

Ν. Λυγερός

Με τη μη κλασική λογική
μέσω
της αλήθειας
μπορεί
να εισαχθεί
το πρέπον
που δεν είχε
νόημα
μόνο με την κλασική.