66171 - Η αξιωματική

Ν. Λυγερός

Η αξιωματική
είναι θεμελιακή
για την έρευνα
της συνοχής
της σκέψης
διότι το επιλεγμένο
σύνολο
των αξιωμάτων
πρέπει
να αποτελεί
βάση.