66172 - Τα αξιώματα

Ν. Λυγερός

Τα αξιώματα
πρέπει
να είναι
αναγκαία
και ικανά
για να επιτρέψουν
την ύπαρξη
της συνοχής
της σκέψης
που βασίζεται
πάνω τους.