66173 - Η συνοχή

Ν. Λυγερός

Η συνοχή
της σκέψης
δεν λειτουργεί
με τη φήμη
αλλά με το κλέος
γιατί πάντα
εξετάζει
την αξία
του συλλογισμού
κι όχι βέβαια
την ποσότητα.