66175 - Με τη μουσική

Ν. Λυγερός

Με τη μουσική
αντιλαμβάνεσαι
πόσο σημαντική είναι
η κατανόηση
της παρτιτούρας
για να έχει νόημα
η ερμηνεία
και να έχει
συνοχή
το πνεύμα
του έργου.