66176 - Όταν παίζουμε

Ν. Λυγερός

Όταν παίζουμε
μαζί
μουσική
δημιουργείται
ένας διάλογος
που δεν έχει
παρερμηνεία
γιατί ο λόγος
δεν χρησιμοποιεί
τη γλώσσα.