66177 - Το βάθος

Ν. Λυγερός

Το βάθος
της ερμηνείας
είναι δώρο
για τον οργανοπαίκτη
κι όταν αυτός
το μοιράζεται
με άλλους
τότε η χαρά
πολλαπλασιάζεται
γιατί αγγίζει
την ορχήστρα.