66179 - Μην ξεχνάς

Ν. Λυγερός

Μην ξεχνάς
αυτούς
που θεωρείς
ότι είναι
αδύναμοι
γιατί βασίζονται
πάνω σου
για να σωθούν
έτσι κάθε πράξη σου
είναι σημαντική
για αυτούς.