66182 - Παραιτήθηκε

Ν. Λυγερός

Παραιτήθηκε
αυτός που είχε
υποσχεθεί
την Ευρώπη
στο λαό του
γιατί ο τελευταίος
κατάλαβε πια
το μέγεθος
του ψέματος
και την τεχνική
της προπαγάνδας.