66183 - Ακολούθησε

Ν. Λυγερός

Ακολούθησε
την ίδια πορεία
του κενού
αυτός
που πίστευε
ακόμα
σε μια καθυστερημένη
ιδεολογία
που κατασκεύασε
με σιγουριά
μόνο γενοκτονίες.