66185 - Το κενό

Ν. Λυγερός

Το κενό
που κυριαρχεί
και πάλι
στα Σκόπια
μετά
τη νέα ήττα
είναι ενδεικτικό
της απουσίας
οράματος
λόγω ιδεολογικού
εμποδίου.