66186 - Το τραγούδι

Ν. Λυγερός

Το τραγούδι
εμπλουτίζεται
όταν μελετάς
σε βάθος
την παρτιτούρα
γιατί ξέρεις μετά
πάνω σε ποια σημεία
πατάει τελικά
για να είναι
αποτελεσματική
η ερμηνεία του.