66187 - Η σύνθεση

Ν. Λυγερός

Η σύνθεση
στη μουσική
σου μαθαίνει
πώς λειτουργεί
και ο κώδικας
στην ιστορία
αφού τον γράφει
η στρατηγική
και τον διορθώνει
η πολυκυκλικότητα.