66188 - Η στρατηγική

Ν. Λυγερός

Η στρατηγική
προβλέπει
την πορεία
της πολιτικής
ακόμα
κι όταν αυτή
είναι καθυστερημένη
ιδεολογία
γιατί και αυτή
έχει τέλος.