66189 - Αυτοί που υπέγραψαν

Ν. Λυγερός

Αυτοί που υπέγραψαν
την απαράδεκτη
συμφωνία
παραιτούνται
ο ένας
μετά τον άλλον
λόγω τριβής
και μη αποδοχής
από τον ίδιο
τον λαό τους.