66208 - Δεν αρκεί

Ν. Λυγερός

Δεν αρκεί
να μην κάνεις
κάτι κακό
για να κάνεις
κάτι καλό
διότι παραμένεις
ουδέτερος
ενώ αυτή
η τάση
δεν είναι ποτέ
για το όφελος
των θυμάτων.