66209 - Όταν διδάσκουμε

Ν. Λυγερός

Όταν διδάσκουμε
είναι για να μάθουν
οι μαθητές
πώς να μεταδώσουν
τις γνώσεις
και να συμβάλλουν
με τη σειρά τους
στο έργο
της Ανθρωπότητας
πέρα των ορίων
των κοινωνιών.