66214 - Σκέφτηκες ποτέ

Ν. Λυγερός

Σκέφτηκες ποτέ
ότι Τον πίστεψαν
επειδή ήταν
στα κατεχόμενα
η γέννησή του
και φοβόντουσαν
την ρωμαϊκή
αυτοκρατορία
που έπληττε
την παράδοσή τους.