66215 - Πρόσεχε

Ν. Λυγερός

Πρόσεχε
τα συστήματα
που αναζητούν
απόλυτες
λύσεις
σε ανθρώπινο
επίπεδο
διότι οδηγούν
στην έννοια
της γενοκτονίας.