66216 - Με τη μικρογραφία

Ν. Λυγερός

Με τη μικρογραφία
δίνεις άμεσα
το ύφος
του έργου
που θα ακολουθήσει
και γι’ αυτό
είναι σημαντική
η επιλογή της
για ν’ αγγίξεις
τους άλλους
ουσιαστικά.