66218 - Ο λευκός θόρυβος

Ν. Λυγερός

Ο λευκός θόρυβος
δεν σου δίνει
καμία πληροφορία
εκτός βέβαια
αν καταφέρεις
να εντοπίσεις
πίσω του
μία κίνηση Brown
που εξηγεί
την απουσία
ερμηνευτικού
ήχου.