66219 - Ο πολλαπλός

Ν. Λυγερός

Ο πολλαπλός
δεν ήταν πολλοί
αλλά
μόνο ένας
που είχε
μέσα του
τους εφτά
που είχαν
ενωθεί
σαν συμπύκνωμα
του Bose – Einstein.