66220 - Οι ελαστικές εικόνες

Ν. Λυγερός

Οι ελαστικές εικόνες
είχαν την ικανότητα
να δείχνουν τη δυναμική του στατικού
και έτσι τροφοδοτούσαν
μία χειροπιαστή φαντασία
που άγγιζε με το βλέμμα
την καμπυλότητα του χωροχρόνου
που είχε δημιουργήσει
η φωνή με τη μουσική.