66222 - Η κατάρρευση

Ν. Λυγερός

Η κατάρρευση
του συστήματος
στα Σκόπια
αποδεικνύει
ότι ο λαός
δεν λειτούργησε
με το ιδεολογικό
υπόβαθρο
της κυβέρνησης
και είναι αρκετό
για την απόρριψη.