66225 - Δεν άνοιξε

Ν. Λυγερός

Δεν άνοιξε
κανένα κεφάλαιο
του ευρωπαϊκού
κεκτημένου
για τα Σκόπια
γιατί πολύ απλά
δεν υπήρχαν
επιχειρήματα
ορθολογικά
ούτε πιέσεις
κατά της Βουλγαρίας.