66227 - Τα καθαρά βιβλία

Ν. Λυγερός

Τα καθαρά βιβλία
άρχισαν να φτάνουν
με μια παράξενη σειρά
αλλά το καθένα ήταν
ένα δώρο από μόνο του
διότι ήταν γεμάτα
με την ουσία των άλλων αιώνων
που είχαν ζήσει το πλήγμα
της ξεχασμένης πίστης.