66230 - Η πρώτη σελίδα της ιστορίας

Ν. Λυγερός

Η πρώτη σελίδα της ιστορίας
ήταν ενδεικτική
για το περιεχόμενο
του διαχρονικού βιβλίου
που είχε πλάσει
ο συγγραφέας
μετά από τριάντα χρόνια
επίμονης
εργασίας
στα αρχεία του Χρόνου.