66235 - Πώς να δικαιολογηθεί

Ν. Λυγερός

Πώς να δικαιολογηθεί
μια σταυροφορία
εντός της χριστιανικής
Ευρώπης
πριν 700 χρόνια;
Μόνο γεωπολιτικά
αλλά αυτό δε σημαίνει
ότι δεν επρόκειτο
για έγκλημα.