66236 - Η αρπαγή

Ν. Λυγερός

Η αρπαγή
της Νότιας Γαλλίας
έγινε με τρόπο
θρησκευτικό
επίσημα
αλλά βέβαια
το υπόβαθρο ήταν
αποκλειστικά
γεωπολιτικό.