66237 - Η εξεταστική φρίκη

Ν. Λυγερός

Η εξεταστική φρίκη
δεν πλήγωσε μόνο
τη Νότια Γαλλία
αλλά και την Αμερική
μετά από ένα αιώνα.
Αυτό σημαίνει
ότι δεν ήταν μόνο
ένα τοπικό πρόβλημα
αλλά μία ολική
αλλαγή φάσης
του δογματισμού.