66239 - Η Εξέταση

Ν. Λυγερός

Η Εξέταση
που έπλασε
το Δόγμα
εκείνη την εποχή
ήταν συστηματική
εκδοχή
της βαρβαρότητας
που έγινε
παράδειγμα
προς μίμηση
για τις επόμενες.