66252 - Και χωρίς θαύματα

Ν. Λυγερός

Και χωρίς θαύματα
ο Χριστός
θα ήταν
ο Χριστός
γιατί ήδη
ο Λόγος του
ήταν θαύμα
για τον Χρόνο
της Ανθρωπότητας
λόγω πίστης.