66253 - Στο στόμα

Ν. Λυγερός

Στο στόμα
του Πρεσβύτερου
η έκφραση
Αγαπητοί
δεν είναι
ούτε τυπική
ούτε ευγενική
αλλά θεμελιακή
γιατί μεταφέρει
την ουσία
της αγάπης.