66257 - Ο φόβος

Ν. Λυγερός

Ο φόβος
δεν ανήκει
στην Αγάπη
είναι ξεκάθαρο
για τη Σχολή
του Ιωάννη
γι’ αυτό θεωρεί
ότι έχει σχέση
με την κόλαση
και τον διώχνει
η Αγάπη.