66258 - Όταν κάποιος

Ν. Λυγερός

Όταν κάποιος
μισεί
αυτόν που βλέπει
καθημερινά
πώς θα μπορούσε
να αγαπήσει
αυτόν
που δεν βλέπει;
Αυτό είναι
το ερώτημα
του Πρεσβύτερου.