66259 - Ο σοφός μαθητής

Ν. Λυγερός

Ο σοφός μαθητής
περιορίζει
τον τομέα
της εφαρμογής
των συμβουλών
και παραμένει
σοφός.
Ο άλλος
κάνει υπερβάσεις
και ακολουθεί
όλες τις συμβουλές
έτσι γίνεται
Μαθητής.