66260 - Το αίμα

Ν. Λυγερός

Το αίμα
είναι
το ίχνος
της σάρκας
δηλαδή
της ανθρώπινης
φύσης
του Χριστού
διότι η βάπτιση
δεν επαρκεί.