66261 - Ο μετασχηματισμός

Ν. Λυγερός

Ο μετασχηματισμός
δεν είναι
μια απλή
μεταφορά
δομής
αφού
γίνεται
μόνο με υπερβάσεις
για να ζήσει
το αδιανόητο.