66262 - Το γλυπτό

Ν. Λυγερός

Το γλυπτό
μετά
από τόσες
υπερβάσεις
για την υλοποίηση
του οράματος
μετασχηματίζεται
σε δεδικασμένο
που θα υποστηρίξει
τα επόμενα
μνημεία
της επινόησης.