66269 - Η συνοχή

Ν. Λυγερός

Η συνοχή
της σκέψης
σε ετοιμάζει
και για την έννοια
της συνέπειας
που είναι
ουσιαστική
όταν η σκέψη
πρέπει
να γίνει πολύπλοκη
για να επιλύσει
προβλήματα.