66270 - Η συνέπεια

Ν. Λυγερός

Η συνέπεια
της πράξης
προέρχεται
από τη συνοχή
της σκέψης
έτσι μόνο
υπάρχει
εξέλιξη
με τις αναγκαίες
υπερβάσεις
της πορείας.