66279 - Με τα είδη

Ν. Λυγερός

Με τα είδη
της μουσικής
αντιλαμβάνεσαι
πόσο πλούσιος
είναι ο κόσμος της
και πώς κατάφερε
να γίνει εκρηκτικός
για να χωρέσει
τα νέα στοιχεία
των επόμενων
αιώνων.