66280 - Τα αντικείμενα

Ν. Λυγερός

Τα αντικείμενα
που έχεις
στο Μουσείο
αποκτούν
αξία
και λόγω
του χρόνου
που έζησαν
εντός
της Ανθρωπότητας.