66282 - Το όργανο

Ν. Λυγερός

Το όργανο
είναι εργαλείο
του μουσικού
που θέλει
προσοχή
όχι μόνο
για συντήρηση
αλλά
και για το παίξιμο
αφού κάνει
διαφορά
η αλοιφή.