66294 - Μερικές νότες

Ν. Λυγερός

Μερικές νότες
της νέας σύνθεσης
έρχονται
να γεμίσουν
τα πρώτα μέτρα
για ν’ ακούσουν
με τα μάτια τους
οι μικροί
μαθητές
τις ιδέες
του Δασκάλου.